Kapnografie při KPR

V nových Guidelinech 2015 se klade opět velký důraz na rutinní použití kapnometrie. Jistě znáte normální hodnoty ETCO2. Je to 35 – 45 mmHg, nebo chcete li, 4,7 – 6 kPa. Kapnograf však krom hodnot ETCO2 dokáže i zobrazit kapnografickou křivku.

Chcete znát kapnografické křivky, které se mohou při kardiopulmonální resuscitaci objevit?

Stránky